Кафедра програмного забезпечення | Обідник Микола Дем’янович
Обідник Микола Дем’янович
Асистент кафедри програмного забезпечення

     Народився у 1987 р. у м. Вінниця. Навчався у Вінницькому національному технічному університеті, де і закінчив аспірантуру в 2013 р.

     У 2013 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Методи та засоби зафарбовування високодеталізованих тривимірних сцен».

     Має 36 наукових праць, серед яких 9 статей у фахових виданнях, 2 патенти України на корисну модель, 4 свідоцтва на реєстрацію авторського права на комп’ютерну програму.

     У ВНТУ працює з 2013 р. асистентом. Викладає дисципліну «Комп’ютерна анімація».