Кафедра програмного забезпечення | Ліщинська Людмила Броніславівна
Ліщинська Людмила Броніславівна
Доцент кафедри програмного забезпечення

     Напрямок наукової діяльності – багатопараметричні узагальнені перетворювачі імітансу та інформаційні пристрої на їх основі. Автор понад 250 наукових і науково-методичних робіт, в тому числі 6 монографій, 7 навчальних посібників, 40 авторських свідоцтв і патентів на винаходи.

Основні наукові публікації:

     1. Ліщинська Л. Б. Інформаційні пристрої на основі багатопараметричних узагальнених перетворювачів імітансу : монографія / Л. Б. Ліщинська. − Вінниця: ВНТУ, 2013. – 216 с. – ISBN 978-966-641-504-6

     2. Ліщинська Л. Б. Багатопараметричні узагальнені перетворювачі імітансу на основі однокристальних напівпровідникових структур : монографія / Л. Б. Ліщинська. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 244 с. − ISBN 978-966-641-464.

     3. Ліщинська Л. Б. Визначення, класифікація і параметри багатопараметричних узагальнених перетворювачів імітансу / Л. Б. Ліщинська // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2010. – № 5. – С. 105–108.

     4. Ліщинська Л. Б. Математична модель узагальненого перетворювача імітансу на базі трьохполюсника / Л. Б. Ліщинська // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2010. − Т. 15, № 3. – С. 165-171.

     5. Ліщинська Л. Б. Невизначена матриця провідності N-полюс­ника з послідовними опорами у ланцюзі кожного полюса / Л. Б. Ліщинська // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. − № 4. – С. 83−88.

     6. Ліщинська Л. Б. Математична модель двозатворного польового транзистора в режимі прямого зміщення на затворах / Л. Б. Ліщинська // Моделювання та інформаційні технології. – К. : НАН України ІПМЕ ім. Г.Є.Пухова, 2011. – Вип. 59. – С. 41–48.

MegaIndex Domain Rank