Кафедра програмного забезпечення | Паламарчук Євген Анатолійович
Паламарчук Євген Анатолійович
Доцент кафедри програмного забезпечення ВНТУ

Народився 23.03.1957 у м.Львові. Закінчив Вінницький політехнічний інститут у 1979 р. за спеціальністю "Радіотехніка".
Працював інженером на заводі і у військовій частині.
У Вінницькому політехнічному інституті пройшов шлях від стажера-дослідника до ведучого наукового співробітника.
Протягом дослідницької роботи у ВПІ займався проблемами створення активних антенних систем і вимірюванням їх параметрів.
20 років працював у Вінницькому національному аграрному університеті на викладацьких посадах.
З 2015 р. доцент кафедри програмного забезпечення ВНТУ.
Доцент, кандидат технічних наук за спеціальністю 05.11.13 "Прилади та методи контролю параметрів матеріалів та виробів".

Викладає такі навчальні дисципліни:

Інструментальні середовища керування програмними проектами
Протоколи і хмарні обчислення
Програмування ігор