Кафедра програмного забезпечення | Силабуси
Силабуси

Обов'язкові компоненти

Алгоритми та структури даних

Дискретні структури

Інтернет-технології та програмування веб-додатків

Комп'ютерна дискретна математика

Конструювання програмного забезпечення

Людино-машинна взаємодія

Основи науково-дослідної роботи

Обробка сигналів та зображень

Основи програмної інженерії

Оcнови програмування

Проектування інструментального програмного забезпечення

Програмування інтернет

Професійна практика програмної інженерії

Теорія ймовірності та математична статистика

Цифрова схемотехніка

 

Вибіркові компоненти

Архітектура комп'ютера

Безпека програм та даних

Емпіричні методи програмної інженерії

Кодування та захист інформації

Комп'ютерний дизайн

Моделювання та аналіз програмного забезпечення

Організація комп'ютерних мереж

Основи інформаційної безпеки

Основи колористики та композиції у комп’ютерному дизайні

Основи побудови обчислювальних систем

Основи теорії інформації

Програмування мікропроцесорів та мікроконтролерів

Протоколи передачі даних в локальних і глобальних мережах

Системне програмування

Шаблони проектування програмного забезпечення

 

MegaIndex Domain Rank